Lid worden / Inschrijven

Vereniging

Inschrijven nieuw lid.

Gewoon lidmaatschap
€ 32,50 bij inschrijving vóór 1 juli.
€ 17,50 bij inschrijving ná 1 juli.

Gezinslidmaatschap
€ 20,00 bij inschrijving vóór 1 juli.
€ 10,00 bij inschrijving ná 1 juli.

Buitenlands lidmaatschap
€ 44,95 bij inschrijving vóór 1 juli.
€ 24,95 bij inschrijving ná 1 juli.

Fokkers kunnen een bewijs van lidmaatschap opvragen bij penningmeester@ceskyfousekvereniging.nl

Activiteiten

Inschrijven Jongehondendag
Inschrijven Jachtaanlegtest.
Inschrijven Kampioensclubmatch
Inschrijven Roofwildproef

Fokken en Pups

Formulier aanvraag geregistreerd fokdier
Formulier aanvraag fokadvies
Formulier dekbericht
Formulier Geboortebericht

Formulier melding gezondheidsproblemen

CFVN veelzijdigheidsprijzen

Formulier aanvraag veelzijdigheidsprijzen

Diverse downloads