Contact

Voorzitter 
Mogelijk als interim, Dhr. A.J.J. Hulshof

Secretaris  
Mogelijk als interim, Dorien Visser-Abma

Ledenadministratie
Barry en Marjan Raanhuis
06-52431546

Penningmeester
Peter Kluft
06-30632550

Redactiecommissie
Jeanine v.d. Slikke (waarnemend)(Commissaris)
tel: 06- 38399332
Saskia Schellekens (webmaster)

Webmaster
Saskia Schellekens

Gebruikshonden commissie
Henk Vink (waarnemend)(Commissaris)
tel: 06- 38399332

Evenementen
commissie
Jeanine v.d. Slikke (Commissaris)
tel: 06- 38399332

Fokadviescommissie 
Harrie de Lang
tel. 06-40136029