De Vereniging

Cesky Fousek Vereniging Nederland Opgericht: 16 december 1994, Elst 

Doelstelling:

 1. De instandhouding en verbetering van het ras Cesky Fousek;
 2. De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
 3. Het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Cesky Fouseks.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
 2. Het organiseren van cursussen, examens en wedstrijden op het gebied van werken
 3. met honden;
 4. Het organiseren van exposities;
 5. Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Cesky Fouseks;
 6. Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 7. Het bijhouden van een register van raszuivere Cesky Fouseks;
 8. Het registeren van uitslagen van tot het Cesky Fousekras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Cesky Fousek gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
 9. Het uitgeven van een clubblad of een periodiek;
 10. Het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
 11. Al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

De Cesky Fousek Vereniging Nederland is in het jaar 2000 als lid toegetreden tot de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.