Fokadvies aanvragen

Wilt u een nestje fokken? Dan willen wij u vragen dit in overleg te doen met de fokadviescommissie en een fokadvies aan te vragen. Het is daarbij wel belangrijk dat uw nestje voldoet aan de richtlijnen van het fokreglement. We zetten de zaken aangaande de fokkerij van een nestje even voor u op een rijtje.
Als u zich aan onderstaande voorwaarden houdt ontvangt u een fokcertificaat van CFVN voor het betreffende nest, komt uw nest in aanmerking voor de publicatie in het Clubblad en op de website (op de pagina ‘Pups en geplande nesten’ en ‘Geboren nesten’).

De fokadviesaanvraag bij voorkeur 6 maanden maar tenminste 3 maanden vóór de verwachte loopsheid indienen bij de FAC.
Hoe eerder u uw plannen voorlegt aan de FAC hoe beter.
LET OP: Wanneer u één of meerdere van gevraagde kopieën niet kunt overleggen kunnen wij uw aanvraag nog niet in behandeling nemen. En wordt het niet op de website gepubliceerd.
De FAC zal zo spoedig mogelijk maar ten minste binnen 2 maanden na de aanvraag het positief dan wel negatief fokadvies onderbouwd aan de fokker doorgeven. Een afgegeven fokadvies is geldig voor de op het fokadviesaanvraagformulier aangegeven loopsheid.  Daarna dient er eventueel een nieuwe fokadviesaanvraagformulier te worden ingevuld. Een en ander ook, wanneer de dekking in de opgegeven periode niet plaatsgevonden heeft. 

Nadat de dekking conform het fokadvies plaats gevonden heeft, dient dit dekbericht formulier (hier te vinden) ingevuld te worden.

Nadat het geadviseerde nest geboren is, dient dit geboortebericht formulier (hier te vinden) ingevuld te worden.

Alle benodigde formulieren zijn ook via de pagina Lid worden/Inschrijven te vinden.

De leden van de Fokadviescommissie en het bestuur stellen zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van de advisering. Heeft u vragen dan kunt u die stellen aan de commissaris van de FAC

Ellis Olde Bolhaar.
fokkerij@ceskyfousekvereniging.nl