Jachtaanlegtest

Niet iedereen in de mogelijkheid om zijn Cesky Fousek uit te brengen op jachthondenproeven en veldwedstrijden. Om die reden heeft de CFVN een jachtaanlegtest ontwikkeld. Tijdens deze test wordt gekeken naar de natuurlijke aanleg van de honden op jachtgebied. Op deze manier kan door selectie in de fokkerij het karakter en de jachtaanleg van deze veelzijdige jachthond behouden worden. Het is van belang van het ras om zo veel mogelijk honden te kunnen beoordelen op hun aangeboren jachteigenschappen.

In belang van het ras
Deze test heeft dus een doelstelling die vooral gericht is op de toekomst. U heeft nu misschien een hele fijne hond maar over 10 jaar wilt u of iemand anders ook weer zo’n fijne hond. Daarom is het zaak dat we de aangeboren eigenschappen van onze honden regelmatig testen.

Een hond die geslaagd is voor de jachtaanlegtest voldoet aan de minimum werkeis zoals gesteld in het fokreglement van de CFVN.

Zoals u ziet is de jachtaanleg test eigenlijk een heel belangrijke test voor de Cesky Fousek als ras, dus voor onze vereniging en de fokker. Maar ook voor u als eigenaar omdat u een evaluatie en mogelijk trainingsadviezen meekrijgt, en meehelpt aan de instandhouding van dit mooie ras.

De honden worden beoordeeld op de volgende eigenschappen:

   1) Veldwerk
    a. zoekwijze
    b. zoektempo
    c. zoekgrootte
    d. interesse in levend wild
    e. kophouding
    f. neusgebruik
    g. voorstaan
2) Schottest – schotvastheid
3) Watertest – waterwil
4) Spoortest (de spoortest is bedoeld als aantekening en heeft geen invloed op het eindresultaat van de test)
    a. neusgebruik
    b. spoorwil
    c. spoorvastheid
5) Interesse in dood wild (apporteer wil)
6) Dresseerbaarheid
7) Werkwil

Om deze eigenschappen te testen worden een aantal proeven afgenomen. Een complete beschrijving van deze proeven vindt u in het reglement van de Jachtaanlegtest.

Tijdens de test worden de honden ook beoordeeld door een voor het ras erkende exterieurkeurmeester. Deze beoordeling heeft geen officiële status, heeft geen invloed op het wel of niet slagen voor de jachtaanleg test en is alleen bedoeld om ons een beeld te vormen over de populatie van onze Cesky Fousek.

De keurmeesters zullen hun bevindingen aan het eind van de dag uitgebreid toelichten en u des gewenst adviseren.

Er is evenals de voorgande jaren een mogelijkheid tot een oefendag. Neem hiervoor contact op met Arie scherbijn. O6-83776404