Lid worden

Inschrijven nieuw lid.

Gewoon lidmaatschap
€ 32,50 bij inschrijving vóór 1 juli.
€ 17,50 bij inschrijving ná 1 juli.

Gezinslidmaatschap
€ 20,00 bij inschrijving vóór 1 juli.
€ 10,00 bij inschrijving ná 1 juli.

Buitenlands lidmaatschap
€ 44,95 bij inschrijving vóór 1 juli.
€ 24,95 bij inschrijving ná 1 juli.

Fokkers kunnen een bewijs van lidmaatschap opvragen bij penningmeester@ceskyfousekvereniging.nl