Roofwildproef

Doel van de Roofwildproef is het beoordelen van de mate waarin de deelnemende hond
brengtrouw en apporteertrouw van roofwild is en onder verschillende omstandigheden een
model apport uitvoert.

Tijdens de Roofwildproef wordt gebruik gemaakt van volwassen vossen.
De jury bij de Roofwildproef bestaat uit 2 (twee) personen. Door het bestuur van de CFVN
worden hiervoor 2 keurmeesters aangewezen.

Klik hier voor het reglement voor de roofwildproef