Clubblad CFVN

Het clubblad verschijnt 3x per jaar. Tevens gebruiken we de digitale media om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkeling. De website bevat veel informatie en is zeer up-to-date. Graag brengen wij onze leden ook per e-mail op de hoogte. Heeft u de laatste tijd geen e-mails ontvangen van de CFVN en wenst u graag op de hoogte gehouden te worden, geef dan uw emailadres door. Heeft u geen toegang tot internet dan is dat geen probleem. Wij streven ernaar de 3x per jaar verschijnende clubbladen zo volledig te laten zijn dat u het internet niet nodig hebt.

Het clubblad verschijnt:
Voorjaar 2e helft maart (sluitingsdatum kopij 1 maart)
Zomer 1e helft juli (sluitingsdatum kopij 15 juni)
Najaar 2e helft van oktober (sluitingsdatum kopij 15 september)

Kopij       
Graag ontvangen wij leuke artikelen, bij voorkeur met een educatief tintje, voor in het clubblad. Heeft u zelf een artikel geschreven of zag u een goed artikel in een ander tijdschrift, dan ontvangen wij dat graag. 
Heel graag ontvangen wij ook mooie foto’s (in hoge resolutie) om het blad mee aan te kleden. 
Kopij sturen naar: redactie@ceskyfousekvereniging.nl 

De voorwaarden voor aanlevering van kopij: Kopij graag als een Word-bestand aanleveren. Foto’s in hoge resolutie en apart van de tekst aanleveren en voorzien van dezelfde titel als het bijbehorende artikel.Het verwerken van kopij is veel werk. U doet ons een plezier door kopij in te sturen ruim voor de gestelde sluitingsdatum. De sluitingsdatum van het volgende nummer staat altijd op de achterzijde van het clubblad vermeld. Kopij, aanvullingen of correcties die na de sluitingsdatum worden doorgegeven worden niet meer geplaatst.

Uitslagen m.b.t. tentoonstellingen, gezondheidsonderzoeken en wedstrijden gehouden in Nederland ontvangen wij direct van de Raad van Beheer en ORWEJA en hoeft u niet aan ons door te geven. Heeft uw hond iets behaald in het buitenland dan horen wij dat graag. Vermeld dan duidelijk de naam van de hond, NHSB nummer, datum en plaats van de wedstrijd/tentoonstelling en natuurlijk het behaalde resultaat.

De fokadviescommissie levert gegevens aan m.b.t. geplande en geboren nesten.  De inzender is zelf verantwoordelijk voor aanlevering van kopij, dit houdt dus in dat hij/zij zelf moet controleren of de verstrekte gegevens compleet en correct zijn. De redactie bepaalt de inhoud van het clubblad, en behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten of te weigeren. Inzender wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.Wij zien uw inzendingen tegemoet en rekenen op uw medewerking.

De Redactiecommissie